Översätt den här sidan

Har du tonvis med sekretesspapper så är detta rätt maskin och den optimala utrustningen för ekonomiskt, logistiskt, arbets- och miljömässigt rätt hantering av sekretesspapper för återvinning. Hantera säkerhetskänsliga dokument i egen regi inom företaget väggar. Det garanterar 100% säkerhet. Så här fungerar det!

För mer info: sekretess@svelog.se

Ring direkt på 08-504 900 4208 – 504 900 42

SveLog Sekretesskvarn finns i olika utföranden. Bilden visar en av de större anläggningarna med kärltömmare, uppsamlingstratt, transportbana, nedmatningstratt samt brikettutmatning och allt integrerat för enkel hantering.

SveLog Sekretesskvarn, omvandlar känsligt material till totalt oläsliga briketter. Briketterna är mycket kraftig sammapressade vilket gör att materialet är oläsbart.

Använder vatten i processen och eliminerar därmed damm i lokalen, vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön.  

*Tillval:  Tratt med transportband och kärlvändare. Brikettsläde. Brikettkärl.

Längd

Bredd inkl tratt

Höjd

Motor

El anslutning

Vikt

Kapacitet

Kompression

2090 mm

1300 mm

2190 mm

7,5 + 4 + 0,55 kW

400V / 32 A

1470 kg

150 – 200 kg/h  (250-300 ton/år)

10:1

Brikett-diameter

Brikett-vikt

Sekretess grad

Vattenanslutning

Vattenanslutning

Ljudnivå

Packrotor (påmatare)

Transportsystem

60 mm

450-550 kg/kbm

4 (på 5 gradig skala)

max 5 bar

min 3 bar, åtgång c:a 2-3 liter/min.

75 dB vid drift, tillfälligt högre

ingår

tillval *

DIN 32757. Vi håller säkerhetsnivå 4: Dokument med mycket känsliga och konfidentiella data samt personuppgifter som omfattas av höga skyddskrav.

DIN 66399. Vi håller säkerhetsnivå 5: Dokument med mycket känsliga och konfidentiella data samt personuppgifter som omfattas av höga skyddskrav.

Resultatet efter processen blir briketter 15-20 cm långa med en diameter på c:a 6 cm. Briketterna går utmärkt att återvinna som pappersmassa eller energi.

Almedalsvägen 5, 137 70 Dalarö,  08 – 504 900 42

GDPR    Miljöpolicy   Kvalitetspolicy

© Copyright Svenska Miljö Logistik

© Copyright Sekretess